ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ, ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

Loading...


Γιορτάζουμε σήμερα 4 Ιουνίου, ημέρα μνήμης των Αγίων Μάρθας και Μαρίας, των αδελφών του Αγίου Λαζάρου, ας πούμε λίγα λόγια:

Οι Αγίες Μάρθα και Μαρία, μαζί με τον αδελφό τους Άγιο Λάζαρο, ήταν για τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό η πιο αγαπητή και Αγία οικογένεια της Βηθανίας. Το Ευαγγέλιο, μας αναφέρει, ότι η Αγία Μαρία να έδειχνε μεγάλη προσοχή στη διδασκαλία του Ιησού, ενώ η Αγία Μάρθα, που ήταν η μεγαλύτερη αδελφή, φρόντιζε πολύ για το τραπέζι της φιλοξενίας. Γι’ αυτό ακούει από το στόμα του Διδασκάλου το πασίγνωστο και διδακτικότατο «Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και τυρβάζη περί πολλά, Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ήτις ουκ αφαιρεθήσεται απ’ αυτής» (Λουκ. ι’ 38-42).

Η Αγία Μαρία επίσης, άλειψε και με πολύτιμο μύρο τα πόδια του Ιησού και σπόγγισε ύστερα με την παρθενική της κόμη. Και οι δύο Αγίες αδελφές, υπήρξαν ευσεβή και διακεκριμένα μέλη της πρώτης χριστιανικής Εκκλησίας και αξιώθηκαν να παραδώσουν ειρηνικά την ψυχή τους στον Κύριο και όχι εν διωγμώ. Διότι ο Κύριος δεν θέλησε ν’ αφήσει να πονέσουν οι καρδιές, των οποίων κάτω από τη στέγη του σπιτιού τους, είχε απολαύσει τόση Αγία γαλήνη τις παραμονές των Αγίων Του Παθών.

Εύχομαι χρόνια πολλά και ευάρεστα στο Θεό !!!

Απολυτίκιο:
Ἦχος πλ. α´. Τὸν Συνάναρχον Λόγον.
Τῷ Σωτῆρι ἀμέμπτως διακονήσασαι, αἱ τοῦ Ἁγίου Λαζάρου θεῖαι αὐτάδελφοι, σὺν τῇ Μάρθᾳ τῇ κλεινῇ, Μαρία πάνσεμνε, καὶ τὴν Ἀνάστασιν Αὐτοῦ, σὺν Μυροφόροις Γυναιξί, μαθοῦσαι ἐκ τοῦ Ἀγγέλου, φωτὸς ἐμπλήσθητε θείου, ἡμῖν αἰτοῦσαι τὰ σωτήρια.

Το συναξάρι επιμελείται ο συνεργάτης του agioritikovima.gr Κυριάκος Διαμαντόπουλος