ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΓΑΒΟΥ, ΡΟΥΦΟΥ, ΦΛΕΓΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΓΚΡΙΤΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Γιορτάζουμε σήμερα 8 Απριλίου , ημέρα μνήμης των Αγίων Αποστόλων Άγαβου, Ρούφου, Φλέγων και Ασύγκριτου, ας πούμε λίγα λόγια:

Αυτοί οι τέσσερις Άγιοι ήταν στην “ομάδα” των Αγίων 70 Αποστόλων.
Τον Άγιο Άγαβο τον αναφέρει ο Άγιος και Ευαγγελιστής Λουκάς στις Πράξεις των Αποστόλων, ο όποιος αφού πήρε τη ζώνη του Αποστόλου Παύλου, του έδεσε τα χέρια και τα πόδια και προφήτευσε γι’αυτόν. Η προφητεία λέει: «Τάδε λέγει το Πνεύμα το Άγιον. Τον άνδρα, ου εστίν ή ζώνη αυτή, ούτω δήσουσιν εις Ιερουσαλήμ οι Ιουδαίοι και παραδώσουσιν εις χείρας εθνών» (Πράξεις των Αποστόλων, κα’11). Έτσι και έγινε.

Διότι όχι μόνο έδεσαν τον Απόστολο Παύλο οι Ιουδαίοι, αλλά προσπάθησαν και να τον σκοτώσουν. Ο Άγιος Άγαβος, αφού κήρυξε το Ευαγγέλιο στην περιοχή όπου ζούσε, παρέδωσε ειρηνικά την ψυχή του στον Κύριο.

Τον Άγιο Ρούφο αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή: «Ασπάσασθε Ρούφον τον εκλεκτόν εν Κυρίω και την μητέρα αυτού και εμού» (Προς Ρωμαίους, ιστ’ 13). Ο Άγιος Ρούφος, αργότερα, έγινε Επίσκοπος Θηβών στην Ελλάδα.

Ο Άγιος Φλέγων αξιώθηκε και έγινε Επίσκοπος Μαραθώνος. Ο Άγιος Φλέγων και ο Άγιος Ασύγκριτος, αφού κήρυξαν το Ευαγγέλιο σε διάφορα μέρη του κόσμου, έφεραν πολλούς ανθρώπους στην αληθινή πίστη. Τελικά, βασανίστηκαν με διάφορους τρόπους από Ιουδαίους και Έλληνες, με αποτέλεσμα να παραδώσουν τη ψυχή τους στον Κύριο, και οι δύο την ίδια μέρα.

Εύχομαι χρόνια πολλά και ευάρεστα στο Θεό !!!

Απολυτίκιο:
Ἦχος α’. Χορὸς Ἀγγελικός.
Ἐξάριθμος χορός, τῶν σοφῶν Ἀποστόλων, ὑμνείσθω ἱερῶς, μελωδίαις ᾀσμάτων, Ἐρμᾶς καὶ Ἀσύγκριτος, Ἠρωδίων καὶ Ἄγαβος, σὺν τῷ Φλέγωντι, καὶ τῷ θεόφρονι Ρούφω, τὴν Τριάδα γάρ, διηνεκῶς δυσωπούσιν, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἠμῶν.

Το συναξάρι επιμελείται ο συνεργάτης του agioritikovima.gr Κυριάκος Διαμαντόπουλος

Το Απολυτίκιο ψάλλει ο αρχ. π. Νικόδημος Καβαρνός

{youtube}oLZimsUO_Ig{/youtube}