Ο Πάπας Φραγκίσκος έκανε τις πρώτες 3 οσιοποιήσεις

Loading...


«Οι πιστοί να απαντούν στο Κακό πράττοντας διαρκώς το Καλό»

Ο Πάπας Φραγκίσκος Α’ ζήτησε στο σημερινό κήρυγμά του – ενώπιον πολλών χιλιάδων Καθολικών στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη – «οι πιστοί να έχουν θάρρος για την πίστη τους ακόμα, να τολμούν να απαντούν στο Κακό πράττοντας διαρκώς το Καλό».

Ο προκαθήμενος της Καθολικής εκκλησίας προσευχήθηκε, επίσης, «για όλους τους Χριστιανούς, που υφίστανται σήμερα βία πάσης φύσεως».

Εξάλλου, ο πάπας Φραγκίσκος Α’ κατέταξε σήμερα «όσιους» τον Ιταλό από το Οτράντο, ο οποίος στη διάρκεια του 15ου αιώνα αποκεφαλίστηκε, όταν αρνήθηκε να εξισλαμιστεί, καθώς και δύο λατινοαμερικανές πιστές: η πρώτη είναι Κολομβιανή η δεύτερη Μεξικανή. Σημειωτέον είναι οι πρώτες 3 επιλογές αυτού του πεδίου, που κάνει ο Αργεντίνος ποντίφικας.