Αυξάνεται και πληθύνεται ο καθολικισμός και κατακυριεύει την πλανήτη….

Loading...


 Ο καθολικισμός αυξήθηκε μεταξύ 2005 και 2012 κυρίως λόγω της απήχησης στην Ασία αναφέρει η αρχιερατική Επετηρίδα, 2014. Σε αυτήν σημειώνεται πως, μέσα σε οκτώ χρόνια, οι Καθολικοί στον κόσμο αυξήθηκαν από 1.115.000.000 σε 1.229.000.000, με σχετική αύξηση 10,2%.

Σε σύγκριση με την εξέλιξη του παγκόσμιου πληθυσμού κατά την ίδια περίοδο δηλαδή  646.000.000.000 με 7,02.000.000.000, φαίνεται ότι το ποσοστό των Καθολικών αυξήθηκε ελαφρώς, από 17,3% σε 17,5%.

Σε αυτή την αύξηση μια σημαντική συμβολή σέχει η Ασία, όπου οι Καθολικοί έχουν αυξηθεί κατά 29% – και αντιπροσωπεύουν περίπου το 11% του πληθυσμού.Ετικέτες