Στη Σαλαμίνα τα Θεοφάνεια ο Μητσοτάκης – Τι είπε για την Εκκλησία (ΦΩΤΟ)

Loading...


Την τελετή Αγιασμού των Υδάτων στη για τον εορτασμό των Θεοφανείων παρακολούθησε ο .

«Καθώς εισερχόμαστε στον όγδοο χρόνο της οικονομικής κρίσης και η Ελλάδα μοιάζει, ολοένα και περισσότερο, με μια μπλοκαρισμένη κοινωνία, η ευχή της μας για Θεία Φώτιση είναι σήμερα, περισσότερο επίκαιρη, αλλά και απαραίτητη από ποτέ. Από μόνη της, όμως, αυτή δεν αρκεί. Χρειάζεται μια μεγάλη συλλογική προσπάθεια», δήλωσε ο πρόεδρος της ΝΔ και πρόσθεσε:

Διαβάστε εδώ:  Τα Θεοφάνεια: Μια αρχαιότερη εορτή από τα Χριστούγεννα

«Ενωμένοι οι Έλληνες θα αποκτήσουμε πάλι την εθνική μας αυτοπεποίθηση, με γνώμονα τις αξίες της ειλικρίνειας, της σοβαρότητας και της υπευθυνότητας, για να ξεκινήσουμε την μεγάλη προσπάθεια για εθνική ανασυγκρότηση. Χρόνια πολλά, σε όλες και σε όλους».

Φωτογραφίες: Γιώργος Κονταρίνης/Eurokinissi

Ï Ðñüåäñïò ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò ÊõñéÜêïò ÌçôóïôÜêçò, óôçí ÅïñôÞ ôùí Èåïöáíåßùí, óôçí ôåëåôÞ ôïõ Áãéáóìïý ôùí ÕäÜôùí, óôç Óáëáìßíá, ôçí ÐáñáóêåõÞ 6 Éáíïõáñßïõ 2017.
(EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)