Ιωάννινα: Με στόχο την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού

Loading...


Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών με τη συμμετοχή των Δήμων Μετσόβου και Πωγωνίου από Ελληνικής πλευράς και των Δήμων Calimera, Carpignano Salentino και Zollino από Ιταλικής πλευράς, συμμετέχει ως Επικεφαλής Εταίρος στην υλοποίηση του Έργου «PILGRIM TOURISM ROUTES IN IOANNINA AND LECCE»

Ο κύριος στόχος του Έργου είναι η προώθηση και η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των περιφερειών της Απουλίας και της Ηπείρου, σε σχέση με τα θρησκευτικά μνημεία. Και οι δύο περιοχές είναι προικισμένες με ένα πανέμορφο φυσικό τοπίο, και ως εκ τούτου ο συνδυασμός της φύσης και οι όμορφες εκκλησίες και τα μοναστήρια μπορούν να προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες για την ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
Το Έργο στοχεύει:
– Στην ανάδειξη των μοναστηριών και των εκκλησιών με στόχο, εκτός των άλλων, την αύξηση του θρησκευτικού τουρισμού στις περιοχές που υλοποιείται.
– Στη δημιουργία διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας στον τομέα της προστασίας και ανάδειξης σπάνιων & προστατευμένων μνημείων.
– Στην προώθηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.
– Στη βελτίωση της ελκυστικότητας και στην οργανωμένη υποστήριξη της τουριστικής ανάπτυξης των περιοχών.
– Στη στήριξη πρωτοβουλιών για την αειφόρο αξιοποίηση των ιστορικών και πολιτιστικών πόρων των περιοχών.
Περιοχή υλοποίησης του Έργου
Για την Ελληνική πλευρά, η περιοχή υλοποίησης περιλαμβάνει τις Δημοτικές Ενότητες Μετσόβου και Καλπακίου και τις Δημοτικές Ενότητες Παμβώτιδας και Περάματος του Δήμου Ιωαννιτών.
Για την Ιταλική πλευρά, η Περιοχή Παρέμβασης περιλαμβάνει τα διοικητικά όρια των Δήμων Calimera, Carpignano Salentino και Zollino.
Οι περιοχές στις οποίες υλοποιείται το Έργο παρουσιάζουν μια πλούσια πολιτιστική κληρονομιά σε θρησκευτικά μνημεία, όπως βυζαντινές εκκλησίες, ξωκλήσια και μοναστήρια. Τα τελευταία χρόνια λόγω της αυξημένης εισροής τουριστών, έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για διατήρηση και προβολή των παραδοσιακών μνημείων σε Ήπειρο και Απουλία.
Στις συμμετέχουσες περιοχές παρουσιάστηκε η αξιοσημείωτη επιτυχία, ιστορικές εκκλησίες να αποτελέσουν δημοφιλή πολιτιστικό και τουριστικό προορισμό. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αρχαία βυζαντινή εκκλησία Santa Caterina, η οποία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εκκλησία της Ιταλίας.
Υπό το πλαίσιο αυτό, διαπιστώθηκε η ανάγκη δημιουργίας ενός πλαισίου που για πρώτη φορά θα αξιοποιήσει πλήρως το πολιτιστικό δυναμικό των ιστορικών εκκλησιών και θα μεγιστοποιήσει τις ωφέλειες από τη διασυνοριακή συνεργασία. Ετικέτες