Το κήρυγμα του Χριστού και των Αποστολών ήταν κήρυγμα μετανοίας

Loading...


Ο Ίδιος ο Χριστός, ο Σωτήρας και Λυτρωτής του κόσμου Άρχισε το κήρυγμά Του Προτρέποντας τους ανθρώπους να μετανοήσουν:

«Μετανοείτε, γιατί έφτασε η βασιλεία του Θεού»(Ματθ. δ΄17).

Άλλωστε, ο Χριστός γι΄ αυτό το σκοπό ήρθε στον κόσμο να καλέσει τους αμαρτωλούς σε μετάνοια.

Δεν ήρθα να καλέσω σε μετάνοια τους δικαίους Αλλά τους αμαρτωλούς (Λουκ.ε΄ 32).

Το κήρυγμα των Αποστόλων ήταν κι΄ αυτό κήρυγμα τους από την μετάνοια:
Έφυγαν οι μαθητές και κήρυξαν στους ανθρώπους να μετανοήσουν (Μαρκ.στ΄12).

Μάλιστα, ο Χριστός μετά την Ανάστατη του και λίγο πριν αναληφθεί στον ουρανό είπε στους Μαθητές του να κηρύξουν στα έθνη εν ονόματι του μετάνοια και άφεσι αμαρτίων:
Και να κηρυχτεί στο όνομα του μετάνοια και άφεσις αμαρτιών σ΄ όλα τα έθνη αρχίζοντας  από την Ιερουσαλήμ (Λουκ.κδ΄47).

Ο Απόστολος Παύλος λέει στους Αθηναίους ότι ο Θεός παραγγέλλει να μετανοήσουμε γιατί καθόρισε μία ημέρα που θα κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη, μέσω ενός ανδρός που τον όρισε γι΄ αυτό.

Κι έδωσε βέβαιη απόδειξη σε όλους, ότι αυτός θα είναι ο κριτής, ανασταίνοντας τον από τους νεκρούς (Πραξ.ιζ΄31).

Του Αρχιμανδρίτη Κοσμά  «Ο Χριστός είπε»