Το καλό και το κακό!

Loading...


Αββάς  Αντώνιος

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ μας προέρχεται η ζωή και ο θάνατος. Γιατί αν κερδίσουμε τον αδελφό μας, κερδίζουμε τον Θεό· αν όμως τον σκανδαλίσουμε, αμαρτάνουμε στον Χριστό.
– Γεροντικόν, θ΄

ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΑΝ ΚΑΠΟΤΕ τον αββά  Αντώνιο γέροντες και μαζί τους ήταν ο αββάς  Ιωσήφ.  Ο γέροντας θέλησε να τους δοκιμάσει και διαλέγοντας ένα ρητό από την  Αγία Γραφή τους ρωτούσε τι σημαίνει, αρχίζοντας από τους μικρότερους. Καί ένας ένας έλεγε όπως μπορούσε τη γνώμη του.  Όταν τελείωναν ο γέροντας έλεγε σε όλους,  – Δεν το κατάλαβες ακόμα.

Τέλος ρώτησε και τον αββά  Ιωσήφ,   –  Εσύ τι νομίζεις ότι σημαίνει αυτό το ρητό;

Κι εκείνος απάντησε,   – Δεν ξέρω

Τότε ο αββάς  Αντώνιος είπε,  – Πάντως ο αββάς  Ιωσήφ βρήκε τον δρόμο επειδή είπε “δεν ξέρω”.

– Γεροντικόν, ιστ΄