Θεομητερικό γάλα στην Τιμία Ζώνη της Θεοτόκου;

Loading...


Ο Άγιος Γερμανός ο Α’, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κατά τα έτη 715 ως 730, σε ομιλία που εκφώνησε στην εκκλησία της των Χαλκοπρατείων, η οποία διέθετε σημαντικά κειμήλια, μεταξύ των οποίων σημαντικότερα ήταν η Εσθήτα της Παναγίας και η ή Αγία Σορός, αναφέρεται σε σταλαγμούς θεομητερικού γάλακτος που θα έπρεπε να είχαν πέσει κάποτε στην Τιμία Ζώνη, ισχυρισμός που σχετίζεται ίσως με κηλίδες ή συμπήγματα ορατά στις μέρες του πάνω στην Τιμία Ζώνη.

Διαβάστε περισσότερα παρακάτω:

Πηγή: ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, Του εν αγίοις Πατρός ημών Γερμανού αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, λόγος εις τα εγκαίνια του σεβασμίου ναού της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, και εις τα άγια σπάργανα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, PG 98, 372-384.