Τα «παράδοξα» της χριστιανικής ζωής!

Loading...


Είπε γέρων: Ο χριστιανός, αδελφέ, χωρίς ταπείνωσιν δεν έχει νόημα… Αλλ’ εγώ σας λέγω και κάτι πλέον: Ότι ο χριστιανός είναι όλος μυστήριον!

   – Πιστεύεις ότι είσαι ενάρετος; Είσαι φαύλος.
   – Κλαίεις ως αμαρτωλός; Είσαι πλησίον του Θεού.

  – Συνάγεις αγαθά; Σκορπίζεις.
   – Σκορπίζεις επ’ αγαθώ; Πλουτίζεις.

   – Πιστεύεις ότι είσαι εξουθένημα; Είσαι μέγας.
   – Πιστεύεις ότι είσαι διάσημος; Είσαι άσημος.

   – Σιωπάς; Eίσαι εμβριθής.
   – Πολυλογείς; Είσαι κύμβαλον.
   – Πιστεύεις ότι είσαι σκότος; Τότε ευρίσκεσαι εν απλέτω φωτί!Ετικέτες