«Σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ ειμί ο Θεός»

Αρχ.Χρυσόστομου Παπαθανασίου

Ωραιότατη προτροπή. Ελευθερωθείτε από κάθε περισπασμό καί με ηρεμία προσέξτε καί μάθετε «ότι εγώ είμαι ό Θεός». Σχολάσατε. Σταματείστε τίς ατέλειωτες βιοτικές μέριμνες. Παύσατε καί ελατέ να γνωρίσετε τον Θεό. Κόψτε τα δεσμά πού σας κρατούν δεμένους στα γήινα καί στα φθαρτά.

Αυτή είναι ή συμβουλή πού έρχεται από τον 45ο Ψαλμό καί το στίχο 11. Με τη γραφίδα του Ψαλμωδού ό ιδιος ο Θεός μας δείχνει το δρόμο μιας ανάπαυλας, μιας άπελευθέρωσης από τα υλικά, για να Τον γνωρίσουμε βαθύτερα.
Είναι γεγονός ότι μέσα στίς ποικίλες ενασχολήσεις ό σύγχρονος άνθρωπος δεν ακούει αυτή τη θεϊκή προτροπή.
Δεν μένει χρόνος, ούτε διάθεση, ούτε δύναμη, για κάτι το ανώτερο, το πνευματικότερο, το ουσιαστικότερο,πού έπαναπαύει την ψυχή. Όπως λέγει ό Μ. Βασίλειος, η ζωή μας καταντάει «βοσκηματώδης» καί δεν κοιτάμε τον ουρανό.
Αξίζει όμως να αφήνουμε συχνά-πυκνά τίς βιοτικές μέριμνες πού δεν τελειώνουν ποτέ, καί να στρέφουμε την ύπαρξη μας προς τα άνω.

Ωστόσο αυτό το «σχολάσατε» δεν έχει την έννοια της ραθυμίας, του ρεμβασμού καί της ραστώνης. Πρόκειται για μία σχόλη με πνευματική δυναμη μέσα της. Για μία σχόλη πού απελευθερώνει τον άνθρωπο από την επιρροή των υλικών πραγμάτων, πού υπερνικά τους πειρασμούς, πού κάνει την ψυχή αμέριμνη, ανοικτή στο θειο θέλημα καί στην υπακοή σ’ αυτό. “Η σχόλη αυτή δεν εΐναι άρνηση. Εΐναι θέση για μάθηση, για γνώση του Θεού. Καί αυτό γιατί «άνευ ησυχίας αδύνατον καθαρθήναι» καί ή εσωτερική καρδιακή κάθαρση φέρει την επουράνια χάρη καί την αληθινή γνώση του Θεού.

“Εχει μεγίστη αξία αυτό το «σχολάσατε», αυτή ή ησυχία, ή σκοπή προς θεογνωσίαν, διότι ή θεογνωσία επιτελείται ως μυσταγωγία εντός της καρδίας. Καί τελικά να ξέρουμε ότι την επιτελεί το άγιο Πνεύμα.
Να σωπάσουμε μέσα μας, λοιπόν, για να ακούσουμε τη φωνή του Θεού, για να μας αποκαλυφθεί ή σώζουσα αλήθεια, Σ’ αυτή την άγια σιωπή να ξέρουμε ότι θα ξεψυχήσουν οι χίλιοι θόρυβοι της ματαίας κοσμικής καθημερινής ζωής μας.
Σέ μία κοινωνία ποικίλου θορύβου καί ψυχικής κοπώσεως καί ανησυχιών, το «σχολάσατε καί γνώτε ότι εγώ ειμί ό Θεός» έχει εξαιρετική επικαιρότητα. Στόν αγώνα πού ό καθένας μας κάνει για αποκατάσταση της υγείας της ψυχής του, θα έχει θέση το ψαλμικόν «σχολάσατε καί γνώτε».    
Πάντως ο Θεός μας προσκαλεί συνεχώς