Στην καρδιά χωρούν τα πάντα

Loading...


 Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος

 Η είναι μικρό όργανο, αλλά μέσα της χωρούν τα πάντα: εκεί ο , εκεί οι , εκεί ο θησαυρός της χάριτος.

 Σ’ αυτή να αποσύρεσαι συχνά να συγκεντρώσεις όλο σου το νου, να παρίστασαι νοερά ενώπιον του Θεού και να επικοινωνείς μαζί Του μυστικά.