Πολλοί υπέρμαχοι του οικουμενισμού είναι άφθαστοι στη σοφιστικώ τω τρόπω διαστρέβλωση των εννοιών

Loading...


Toυ Λυκούργου Νάνη 

Aξίζουν θερμά συγχαρητήρια στην εκλεκτή αδελφότητα θεολόγων Ο ΣΩΤΗΡ που από ετών τροφοδοτεί πνευματικά τον ελληνικό λαό διότι στοιχούσα προς την αντιοικουμενιστική γραμμή του γίγαντα της ορθοδόξου θεολογίας αειμνήστου Παναγιώτη Τρεμπέλα καυτηρίασε τη νόθευση του ορθοδόξου ήθους την οποία απεργάζονται κάποιοι μεγαλόσχημοι κληρικοί όπως για παράδειγμα ο μητροπολίτης Γερμανίας αλλά και πλείστοι άλλοι επίσκοποι.

Και δυστυχώς για την ιερή υπόθεση της Ορθοδοξίας το πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως αντί να ανακαλέσει τους εν θέματι εκκλησιαστικούς αξιωματούχους στην εκκλησιαστική τάξη τοξεύει τα βέλη του εναντίον των αντιοικουμενιστών επισκόπων, λοιπών κληρικών, ακαδημαικών θεολόγων και πιστών λαικών  που συνέχονται απ το ωραίο και πνευματικότατο ιδεώδες της υπερασπίσεως της πατρώας πίστεως απ την απειλή του διαχριστιανικού και διαθρησκειακού οικουμενισμού.

Στις ημέρες μας το άσπρο βαφτίζεται μαύρο,το φως σκότος,το αγαθό κακό,το γλυκύ πικρό. Πολλοί υπέρμαχοι του οικουμενισμού είναι άφθαστοι στη σοφιστικώ τω τρόπω διαστρέβλωση των εννοιών.Την ελαφρά τη καρδία και γυμνή τη κεφαλή καταστρατήγηση πλειάδας σχετικών προς την απαγόρευση των συμπροσευχών ιερών κανόνων χαρακτηρίζουν σαν άρση του απομονωτισμού και πράξη αγαπητικού ανοίγματος προς τις ΔΗΘΕΝ αδελφές ψευδοεκκλησίες ωσάν οι συντάξαντες τους σχετικούς, απαγορευτικούς των συμπροσευχών ιερούς κανόνες άγιοι πατέρες εστερούντο αγάπης την οποία φαίνεται ότι διαθέτουν εν υπερεπαρκεία ούτως ώστε να περισσεύει και για εξαγωγή οι σύγχρονοι πληθωρικοί αγαπολόγοι.

Την αγωνιστικώ τω τρόπω υπεράσπιση της άπαξ παραδοθείσης τοις αγίοις πίστεως τη βαφτίζουν φονταμενταλισμό,ταλιμπανισμό,επαρχιωτισμό κι όποιον άλλο χαρακτηρισμό κατεβάσει η οικουμενιστική τους κούτρα. Ισχυρίζονται αναίσχυντα ότι η κάθε sic! Εκκλησία εκπληρώνει την καθολικότητά της όταν βρίσκεται σε κοινωνία με τις άλλες! Υποστηρίζουν ανερυθρίαστα ότι η πίστη είναι μία αλλά έχει πολλές sic! διατυπώσεις όπως εξωραισμένα χαρακτηρίζουν το μωσαικό των πεπλανημένων διδασκαλιών!

Ο λαός του Θεού όμως αγρυπνεί επί των επάλξεων υπό την καθοδήγηση υπεύθυνων πνευματικών ανδρών και δε θα αφήσει να υλοποιηθούν τα σκοτεινά και απαίσια σχέδια του κοσμοπολιτισμού και του νεοταξισμού που λανσάρονται υπό τη λεοντή του διαβόητο πολιτικώς ορθού!Γι αυτό να είναι βέβαιοι οι έχοντες τους σχετικούς ασεβείς πόθους!
Λ.Ν.