Ποιος είναι ο καλύτερος διδάσκαλος της Προσευχής;

Loading...


: Είναι αυτή η ίδια η προσευχή, όπως λέγει ο Άγιος Μακάριος ο Μέγας:

«Εγώ ξέρω ότι δεν γνωρίζεις να προσεύχεσαι, αλλά προ­σευχήσου όπως μπορείς και συχνότερα και μόνη της η προσευχή θα σε διδάξει να προσεύχεσαι».

Συνεπώς λοιπόν, να προσευχώμεθα ό­πως μπορούμε και όσο συχνότερα είναι δυνατόν και βλέποντας ο Θεός τον ζήλο μας θα μας βοηθήση να αποκτήσουμε την αληθινή της καρδιάς προσευχή και το δώρο των δακρύων. […]

Πηγή: Γέροντος Κλεόπα, Μοναχού Δαμασκηνού Γρηγοριάτου: «Πνευματικοί Διάλογοι με τον Ρουμάνο ησυχαστή π. Κλεόπα»tilegrafima.gr