Πλούτος και φτώχεια

Loading...


Ο ΚΑΙ Η

«Οίδα και ταπεινούσθαι, οίδα και περισσεύειν· εν παντί και εν πάσιν μεμύημαι, και χορτάζεσθαι και πεινάν και περισσεύειν και υστερείσθαι· πάντα ισχύω εν τω ενδυναμούντί με Χριστώ» (Φιλιπ. 4, 12-13).

Μπορώ να ζήσω και με στερήσεις και με αφθονία. Έχω μάθει ν’ αντιμετωπίζω κάθε φορά οποιαδήποτε κατάσταση: και να είμαι χορτάτος και να πεινώ, και να έχω περίσσευμα και να στερούμαι. Όλα τα μπορώ χάρη στο που με δυναμώνει.