Ποιους προστατεύει η Αγία Αικατερίνη

Loading...


Η είναι  της σπουδάζουσας νεολαίας και μαζί με τον Άγιο Θεόδωρο το Στρατηλάτη και προστάτες για τις απόκρυφων οργάνων των γυναικών.