Περί υπομονής και ανδρείας

Loading...


Ερημίτες του Αγίου Όρους είπαν…
Έλεγε κάποιος από τους Γέροντες για τον φτωχό Λάζαρο:
“Δεν βρίσκουμε να ΄χει κάνει αυτός καμιά αρετή, μόνο πού δεν
γόγγυσε ποτέ κατά του Θεού ότι δεν τον σπλαχνίστηκε, αντίθετα,
σήκωσε τον πόνο του με ευγνωμοσύνη και δεν κατέκρινε τον
πλούσιο. Γι αυτό ο Θεός τον δέχθηκε ως δικό του”.

* * * *

Είπε άλλος Γέροντας:
“Ο λόγος για τον οποίο δεν προκόβουμε είναι ότι δεν γνωρίζουμε τα
μέτρα μας, ούτε έχουμε υπομονή στο έργο που αρχίζουμε αλλά
θέλουμε άκοπα να αποκτούμε αρετή.
Επιπλέον πηγαίνουμε από τόπο σε τόπο νομίζοντας ότι θα βρούμε
κάποιον τόπο πού δεν υπάρχει διάβολος”.Ετικέτες