Όταν η πράξη είναι καλή, αλλά ο σκοπός…

Loading...


Άγιος Μάρκος ο ασκητής

«Υπάρχει , που φαίνεται καλή, αλλὰ ο εκείνου, που την κάνει δεν είναι καλός. Υπάρχει και άλλη πράξις, που φαίνεται κακή, και ο σκοπός εκείνου, που την κάνει είναι αγαθός. Και αυτό συμβαίνει όχι μόνον σε έργα, αλλά και σε λόγια. Αυτή η άλλοτε οφείλεται σε απειρία ή άγνοια, άλλοτε σε πονηρή πρόθεση και άλλοτε σε ασεβή σκοπόν».