Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής: Η κινητήριος δύναμις

Loading...


Ο είναι η αρχή και το τέλος. Η χάρις Του τα ενεργεί όλα.

Αυτή είναι η . Το πως γίνεται, πως ενεργείται η , είναι να φυλάξεις τις εντολές.