Οι τρεις παραγγελίες

Loading...


Ρώτησε κάποιος μοναχός τον αββά Αντώνιο:

«Τι αν φυλάξω, θα είμαι αρεστός στον Θεό;»

Και απάντησε ο Γέροντας:

«Τήρησε αυτά που θα σου παραγγείλω:
► Όπου κι αν πάς, τον Θεό να΄ χεις μπρος στα μάτια σου πάντοτε.

►Ό,τι κι αν κάνεις, να στηρίζεται στη μαρτυρία των θείων Γραφών.

►Και σ΄ όποιον τόπο κι αν κατοικείς, μη μετακινείσαι εύκολα από κει.

Αυτές τις τρεις παραγγελίες κράτησέ τες και σώζεσαι».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟ