Ο Σταυρός, το Θείον Βάπτισμα, η Αγία Κοινωνία

Στο βιβλίο του Γεροντικού αναφέρεται το εξής θαυμαστό: Ένας Άγιος Γέροντας, ο Ιωάννης ο Βοστρηνός, που είχε το κατά δαιμόνων χάρισμα, ερώτησε κάποτε τους δαίμονες που βασάνιζαν μερικούς δαιμονισμένους: «Ποιά πράγματα των χριστιανών φοβάστε περισσότερο;».

Και οι δαίμονες απάντησαν: «Έχετε όντως τρία πράγματα μεγάλα, ένα που φοράτε στο λαιμό σας, ένα που λούζεσθε στην Εκκλησία και ένα που τρώγετε στην Λειτουργία».

Αυτός δε τους ερώτησε πάλι: «Ποιά από τα τρία φοβάστε περισσότερο;».

Και αυτοί απάντησαν: «Αν προσέχατε και φυλάγατε καλά αυτό που μεταλαμβάνετε, κανείς από εμάς δεν θα μπορούσε να βλάψη κανένα χριστιανό».

Από έναν αγαπημένο γέροντα μοναχό του Αγίου Όρου