το Θείον Βάπτισμα

Ο Σταυρός, το Θείον Βάπτισμα, η Αγία Κοινωνία

12 Σεπτεμβρίου, 2017 στις 14:08 μμ

Στο βιβλίο του Γεροντικού αναφέρεται το εξής θαυμαστό: Ένας Άγιος Γέροντας, ο Ιωάννης ο Βοστρηνός, που είχε το κατά δαιμόνων […]