Ο Μυλοπόταμος, το Ιερό Λαυριωτικό Κάθισμα του Αγίου Ευσταθίου, σε φωτογραφία του 1853

Loading...


Η δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα Sotheby’s . Ο σήμερα από την ίδια, περίπου, οπτική γωνία:

02 04