Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω

Φύλαξε την σου από τη φοβερή παραλυσία, που οι Πατέρες ονομάζουν ακηδία, την οκνηρία δηλαδή στα πνευματικά έργα.

Μην είσαι ράθυμος και χλιαρός. Αγωνίζου, άγρυπνα, νήφε, μη χάνεις μάταια τον χρόνο της ζωής σου, τον χρόνο που σου δόθηκε για την καλλιέργεια της ψυχής και την απόκτηση των αιωνίων αγαθών.

Φρόντιζε να μην περάσει ούτε μια μέρα σου αργή από πνευματικά έργα. Ο που περνά δεν γυρίζει πίσω.

Άγιος Δημήτριος του Ροστώφ