Ντρέπεσαι να Εξομολογηθείς;

Loading...


«Αδελφέ, δεν χρειάζεται τώρα. Εδώ είσαι μπροστά στον .

Εγώ δεν είμαι δικαστής να σε δικάσω ούτε και θα σε βάλω να μου κάνεις . Δεν μου χρειάζεται.

Εμένα θά τ’ άκούσει τό αυτί μου καί μεσ’ από αυτό θά σέ ακούσει Εκείνος! Καλό είναι να ντρα­πείς μόνον εμένα καί όχι τίς γενεές των γενεών όλων των ανθρώπων έν τη Ημέρα της Κρίσεως. Προς τι λοιπόν η ντροπή;».

Απο το βιβλίο: “Επίγειοι Άγγελοι οι Αγιορείται”