Μία ακόμη ανθελληνική πρακτική της εταιρείας «Σκοπιά»

Loading...


Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ

Παρακολουθώντας κάποιος τίς πρακτικές τῆς μετοχικῆς ἑταιρείας «Σκοπιά» θά διαπιστώσει ὅτι σέ σχέση μέ τήν Ἑλλάδα, δέν ἀπουσίασε στό παρελθόν ἐκ μέρους τῆς ἑταιρείας μία ἀνθελληνική δραστηριότητα ἐναντίον τῆς Χώρας μας, διεθνοῦς ἐμβέλειας μέ σκοπό οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ νά πετύχουν τά δικά τους ὀφέλη.

Ποιός μπορεῖ π.χ. νά ξεχάσει τό γεγονός ὅτι στό ἐξώφυλλο τοῦ περιοδικοῦ «Ἡ Σκοπιά» τῆς 1–12–1986 ὑπάρχει ὁ Παρθενώνας καί εἰδική λεζάντα, πού ἀνέφερε: «Ἡ Θρησκευτική Ἐλευθερία δέχεται ἐπίθεση στήν Ἑλλάδα». Τήν χρονιά ἐκείνη τό ἐν λόγῳ περιοδικό, κατά τούς ἰσχυρισμούς τῆς ἑταιρείας «Σκοπιά», κυκλοφοροῦσε σέ 11.630.000. ἀντίτυπα σέ 103 γλῶσσες.
Ἡ ἀνθελληνική ὅμως δραστηριότητα τῆς ἑταιρείας «Σκοπιά» συνεχίζεται καί μέ ἄλλη μορφή, στήν ὁποία συνυπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά.Εἶναι γνωστό ὅτι ἡ ἑταιρεία «Σκοπιά» ἐκδίδει τά περιοδικά «Σκοπιά» καί «Ξύπνα».Σύμφωνα μέ τούς ἰσχυρισμούς της τό περιοδικό «Σκοπιά» ἐκτυπώνεται ἀνά τεῦχος σέ 42.182.000 σέ 194 γλῶσσες, ἐνῶ τό περιοδικό «Ξύπνα» σέ 41.042.000 καί σέ 84 γλῶσσες.Ἡ ἑταιρεία μάλιστα δηλώνει ὅτι τό περιοδικό δέν ἔχει «πολιτικό χαρακτήρα».

Μελετώντας προσεκτικά τίς γλῶσσες στίς ὁποῖες τυπώνονται τά ἐν λόγῳ περιοδικά, στήν ἀγγλική ἔκδοσή τους μεταξύ τῶν γλωσσῶν, πού τυπώνονται βλέπει κάποιος καί τή γλώσσα «Macedonian» (Bλ. π.χ. The Watchtower, February 1, 2012, p.5. Awake, February 2012, p.5).

Βλέπουμε, δηλαδή, ὅτι ἡ ἑταιρεία «Σκοπιά» τυπώνει τά περιοδικά της καί στό γλωσσικό μόρφωμα, πού ἔχει κατασκευαστεῖ ἀπό τό κρατίδιο τῶν Σκοπίων καί χρησιμοποιεῖται στά πλαίσια τῆς ἀνιστόρητης – ἀλυτρωτικῆς πολιτικῆς πρακτικῆς του διεθνῶς.
Δηλαδή, ἡ ἑταιρεία «Σκοπιά» υἱοθετεῖ ἕνα γλωσσικό κατασκεύασμα, τό ὁποῖο σχετίζεται ἄμεσα μέ τά ψευδοεπιστημονικά ἐπιχειρήματα τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων στήν προσπάθειά του νά πείσει πολιτικά γιά τούς ἀνιστόρητους ἰσχυρισμούς του. Δέν υἱοθετεῖ ἕνα πολιτικά οὐδέτερο ὅρο π.χ (F.Y.R.O.M), γιά νά προσδιορίσει μία ἀκόμη γεωγραφική περιοχή στή γλώσσα τῆς ὁποίας ἐπίσης ἐκδίδονται τά ἔντυπά της.

Ἐφόσον, ὑποτίθεται ὅτι τό ἔντυπο δέν ἔχει πολιτικό χαρακτήρα , παραμένει τό ἐρώτημα, πῶς ἡ ἑταιρεία «Σκοπιά» υἱοθετεῖ τρόπο, μορφή, μέθοδο καί ἔκφραση πολιτικοῦ αὐτοπροσδιορισμοῦ καί μάλιστα ἀνιστόρητου καί μέ ἀλυτρωτική διάθεση;

Ἡ ὑπόθεση ὅμως δέν σταματᾶ ἐδῶ. Ἔχει καί συνέχεια. Ποιά; Τό γεγονός, ὅτι στήν ἑλληνική ἔκδοση τῶν περιοδικῶν «Σκοπιά» καί «Ξύπνα», μεταξύ τῶν γλωσσῶν, πού ἀναγράφονται ὅτι τά περιοδικά τυπώνονται, ἡ ἑταιρεία «Σκοπιά» ΑΠΟΣΙΩΠΑ καί δέν ἀναφέρει ὅτι τυπώνονται καί στό ψευδογλωσσικό ἰδίωμα, ποὺ ἔχει κατασκευάσει τό κράτος τῶν Σκοπίων.

Βλέπουμε γιά μία ἀκόμη φορά νά χρησιμοποιοῦνται ἀπό τόν ὑποτιθέμενο μοναδικό ἀγωγό τοῦ Θεοῦ πάνω στή γῆ δύο μέτρα καί δύο σταθμά, μέ προφανεῖς τίς σκοπιμότητες καί τή στόχευσή τους. Τά συμπεράσματα εἶναι εὐνόητα γιά τόν καθένα.
Ορθόδοξος Τύπος, 3/08/2012