Μέγας Βασίλειος: Υμνείστε συνεχώς τον Θεό

Loading...


Ο Μέγας Βασίλειος περί δόξας Θεού και ψυχικής ωφέλειας
Για την Προσευυχη: καί τήν ψαλμωδία, όπως καί γιά πολλά άλλα, κάθε στιγμή είναι η κατάλληλη, ώστε νά υμνούμε τόν Θεό καί όταν εργαζόμαστε καθώς κινούμε τά χέρια, αλλά καί μέ τή γλώσσα όποτε μπορούμε – κι αυτό είναι ακόμη πιό ικανό νά δυναμώσει τήν πίστη μας.

Άν όμως δέν είναι δυνατόν νά προσευχόμαστε προφορικά, τότε άς δοξάζουμε τόν Θεό μέσα στήν καρδιά μας, μέ ψαλμούς καί ύμνους καί ωδές πνευματικές, όπως λέει η Γραφή, άς κάνουμε τήν προσευχή μας τήν ώρα πού εργαζόμαστε• μπορούμε δηλαδή νά ευχαριστούμε αυτόν πού μάς έδωσε τή δύναμη τών χεριών στήν εργασία, καί τήν ικανότητα τού νού στήν επιστήμη, αυτόν πού μάς χάρισε τό υλικό απ᾽ τό οποίο φτιάχνουμε τά εργαλεία μας καί τό υλικό πού δουλεύουμε στίς τέχνες μας, όποιες κι άν είναι αυτές• καί νά προσευχόμαστε τά έργα τών χεριών μας νά μήν έχουν άλλο σκοπό παρά μόνο νά ευχαριστούν τόν Θεό.