Κύριε, το Όνομά Σου είναι Αγάπη!

: Κύριε!!!

Το Όνομα Σου είναι Αγάπη; μη με αποδοκιμάσεις για τις αμαρτίες μου.

Το Όνομα Σου είναι Δύναμη; ενίσχυσε με για να μην πέφτω στο κακό.

Το Όνομα Σου είναι Ειρήνη; πράυνε την ταραγμένη μου ψυχή.

Το Όνομα Σου είναι Έλεος; μην παύσεις να με συγχωρείς.