Η Θεία Λειτουργία τελείται διά να κοινωνήσουμε!

Loading...


Του π. Ηλία Μαστρογιαννόπουλου

Διά την Εκκλησίαν μας είναι παραφροσύνη και πνευματική αταξία η τέλεσις του Μυστηρίου της Θ. Ευχαριστίας, χωρίς την συμμετοχήν των πιστών εις την αγίαν Μετάληψιν.

Η Θεία Λειτουργία τελείται διά να κοινωνήσουμε! Αυτή είναι η ορθόδοξη διδασκαλία και πράξις και αυτή η διδασκαλία και πράξις υπήρχεν ανέκαθεν εις την Εκκλησίαν και αυτήν οφείλουμε να εφαρμόζουμε.