Η ταπείνωση είναι η λύση των σύγχρονων αδιεξόδων μας

Loading...


Οι Πατέρες τής Εκκλησίας μάς συμβουλεύουν πώς η ρίζα όλων τών κακών είναι ο εγωισμός καί η φιλαυτία. Προφανώς η αιτία τής σύγχρονης κακοδαιμονίας τού κόσμου είναι η νοσηρή εγωπάθεια.

Άς δούμε ένα μικρό απόσπασμα από ένα από τούς μεγαλύτερους ασκητικούς Πατέρες, τού αγίου Ισαάκ τού Σύρου, τί μάς συμβουλεύει γιά τήν ταπείνωση, τόν αντίποδα τής εγωπάθειας: «Στήν μέν ταπεινοφροσύνη έπεται η εγκράτεια καί η συστολή τών αισθήσεων, η δέ κενοδοξία είναι υπηρέτης μέν τής πορνείας, έργο δέ τής υπερηφάνειας.

Η μέν ταπεινοφροσύνη μέ τήν παντοτινή της συστολή καταγίνεται στή θεωρία καί στολίζει τήν ψυχή μέ σωφροσύνη, η δέ κενοδοξία μέ τήν ακατάπαυστη ταραχή καί σύγχυση τών ενθυμήσεων, η οποία προέρχεται από τήν περιέργεια, συνάγει στήν ψυχή μας θησαυρούς πονηρίας, μολύνει τήν καρδιά μας.

Μέ τούς ακόλαστους λογισμούς παρουσιάζει τήν φύση όλων τών πραγμάτων ηδονική καί γεμίζει τό νού μας μέ αισχρούς λογισμούς. Αντίθετα η ταπεινοφροσύνη, διά τής θεωρίας τού Θεού, περιστέλλει πνευματικώς τήν ψυχή μας καί μάς παρακινεί νά στραφούμε πρός τή δόξα τού Θεού» (Λόγ. ΚΓ΄).

Ο σύγχρονος εγωπαθής άνθρωπος άν δέν αφήσει χώρο στήν ψυχή του γιά ταπείνωση, είναι βέβαιο ότι θά αυτοκτονήσει πνευματικά, άν δέν τό έχει κάνει κιόλας! Τό έχουμε τονίσει επανειλημμένα: Ο Χριστιανισμός είναι τρόπος ζωής, φανέρωση τής αγαπητικής σχέσεως τού Τριαδικού Θεού!Ετικέτες