Η στασιμότητα λυπεί τον Κύριο

Loading...


Οι αγώνες και η αγωνία του οδηγού για τη σωτηρία των άλλων δεν είναι μικρότερα από όσα μοχθεί και πάσχει για τον εαυτό του.
Εφόσον τους ανέλαβε και θα δώσει λόγο γι’ αυτούς ούτως ή άλλως, κατά το υπόδειγμα του Παύλου, Ηλία, Μωυσή, Ηλεί, οφείλει να φέρει τους μαθητές σε πνευματική κατάσταση βελτίονα.

Στην πνευματική ζωή και η στασιμότητα λυπεί τον Κύριο. Όλα, όπως και στο μέλλοντα αιώνα, οφείλουν να οδηγούνται από αύξηση σε αύξηση.

Νείλου μοναχού, Λόγος ασκητικός
Από το βιβλίο: Ανατολικός Ορθόδοξος Μοναχισμός, τόμος α’