Η δόξα του κόσμου είναι θάνατος, ενώ η Δόξα του Χριστού είναι Ζωή

Loading...


«Όλοι όσοι από τον κόσμο, χάνονται μαζί του· εκείνοι όμως οι οποίοι δοξάζονται από τον , σώζονται διά του Χριστού. Η δόξα του κόσμου είναι , ενώ η του είναι Ζωή, Αιώνια και Αθάνατη.»