Η ανάσα μας

Loading...


Ξεχνάμε συχνά ότι δεν είμαστε παρά εφήμεροι επισκέπτες σ’ αυτή τη , και πρέπει κατά συνέπεια να κατοικούμε μέσα στην προσευχή αδιάκοπα, διότι η είναι η ανάσα της ψυχής μας.

Η προσευχή προσελκύει ενέργεια από την πηγή της Ζωής, τον , ο οποίος περιφρουρεί, διαφυλάττει και τρέφει όλα τα όντα.