Η αγάπη είναι καρπός της Προσευχής ή η Προσευχή καρπός της αγάπης;

Loading...


Από την καθαρή γεννάται η αληθινή και όχι το αντίστροφο.

 

Ο άγιος Ισαάκ ο Σύρος λέγει ότι στο μέτρο κατά το οποίο προσευχόμαστε καρδιακά, κατά το ανάλογο μέτρο έχουμε φθάσει στην αληθινή αγάπη.

Ενώ ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής λέγει: “όλα τα καλά έργα βοηθούν τον άνθρωπο να αποκτήσει την αγάπη του , αλλά κανένα όσο η προσευχή”.

Διαβάστε εδώ:  Η προσευχή στην Εκκλησία

Ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι η αγάπη του Θεού γεννάται από την εν πνεύματι θεώρηση της φύσεως, της αρμονίας και του μεγαλείου των θείων αυτής δημιουργημάτων, δηλαδή της προσευχής.

Του Αρχιμανδρίτη π. Κλεόπα Ηλίε από το βιβλίο του Ιερομόναχου Ιωαννικίου Μπάλαν: “Πνευματικοί Διάλογοι με Ρουμάνους πατέρες”tilegrafima.gr