Γέροντας Αμβρόσιος Λάζαρης – Περί αγωγής των παιδιών

Loading...


Να παιδαγωγήσεις εσύ το παιδί σου! Να του πεις ότι ο Δημιουργός του είναι Εκείνος που τον έπλασε και μέχρι σήμερα τον συντηρεί, του προστατεύει τη ζωή και του δίνει το μυαλό και την καρδιά και την δύναμη. Τα πάντα εκ Θεού εστί, μη νομίζεις ότι έχεις τίποτα δικό σου.

Αλλά τούτα εδώ δεν καταλαβαίνουν, γιατί δεν τα κατηχείτε καλά στον δρόμο της Ζωής, που είναι ο Θεός: στον δρόμο της ευσέβειας, στον δρόμο της πίστεως, στον δρόμο της ειλικρίνειας, στον δρόμο της αλήθειας, στον δρόμο της δικαιοσύνης, στον δρόμο της αγάπης.

Μ΄ακούς; Πόσα σου αρίθμησα;

Γέροντας Αμβρόσιος Λάζαρης