«Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός 1.7.1921 – 1.7.2009» – Ηχητικό απόσπασμα

Loading...


« 1.7.1921 – 1.7.2009». Ηχητική απόδοση του .

Ακούστε το 11ο μέρος…tilegrafima.gr