Είναι δίκαιο να αποφεύγουμε τον αιρετικό;

Είναι δίκαιο οι πιστοί να αποφεύγουν τη συναναστροφή και τις συζητήσεις, με εκείνους τους ανθρώπους που ξέφυγαν από την ορθή πίστη και επιμένουν στην αίρεση.
Αυτό συμβουλεύει και ο Απόστολος Παύλος: “αιρετικό άνθρωπο, που επιμένει να δημιουργεί σκάνδαλα και διαιρέσεις στην Εκκλησία, μολονότι τον συμβούλευσες και πρώτη και δεύτερη φορά, οφείλεις να τον αποφεύγεις.

Παράτησέ τον.

Γνώριζε πως ο άνθρωπος αυτός έχει ξεφύγει ολότελα.

Επιμένοντας στην κακοδοξία του, αμαρτάνει.

Νομίζει ότι τα φρονήματά του είναι ορθά.

Κατακρίνει τους αντιφρονούντες σ’ αυτόν σαν αιρετικούς.

Καί έτσι κατακρίνοντας τους άλλους, είναι αυτοκατάκριτος.

Κατακρίνει ο ίδιος τον εαυτό του”.

Ένας ακόμα λόγος, που πρέπει να τους αποφεύγουν οι πιστοί, είναι και το ότι αυτοί, σύμφωνα με το παράδειγμα του αρχητού τους του διαβόλου, τριγυρίζουν σαν λιοντάρια και ζητούν ποιόν από τους ακέραιους θα αποσπάσουν από την ορθόδοξη πίστη και θα τον καταπιούν ( Πρβλ. Α’ Πετρ. 5, 8 ).