Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν

Loading...


Το του αποχωρισμού της ψυχής είναι φοβερό & άγνωστο. Ο άνθρωπος πλάστηκε για να ζή παρθένος, τον γάμον τον έφερε η πτώσις των πρωτοπλάστων. Εάν δεν αμάρταναν οι πρωτόπλαστοι, θα αυξάνονταν κατ’ άλλον τρόπον, που η σοφία του θα υποδείκνυε, χωρίς να χάσουν την παρθενίαν τους. 1*

Την ώρα που χωρίζεται η ψυχή από το σώμα, τότε γίνονται πολλά πράγματα, και το μυστήριο του αποχωρισμού είναι φοβερό και άγνωστο τώρα στα ανθρώπινα δεδομένα. Εις την κατάστασιν εκείνην της εξόδου γίνονται πολλά πνευματικά γεγονότα!! 2*

Ο Ιερός Χρυσόστομος εις τον δρόμον της εξορίας του… Οι άνθρωποι έκλαιον και έλεγον: «Καλύτερα να σβήση ο ήλιος, παρά να σβήση το στόμα του Χρυσοστόμου». 3*

«Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν. Αμήν.» Αυτά τα λόγια ψέλλισε το «χρυσό στόμα» και άφησε να φτερουγίση η ψυχή του εις την αγκαλιά του Θεού, εκεί εις τον μικρόν Ι. Ναόν του Αγίου Βασιλίσκου, μακρυά στα Κόμανα του Πόντου».

«Γιατί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος εξορίσθηκε τρεις φορές; Εξαιτίας της ευθύτητος, της παρρησίας και του ελέγχου που ασκούσε στους παραβάτας του Θείου Θελήματος».

«Αυτός ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος».

Την ευχή του να έχουμε…

1* Εκ του περιοδικού «Απλή κατήχηση»,
Δ/βριος 2007, σελ.8,
Μητροπολίτου Ι.Μ. Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως
2* Ιερόθεος Βλάχος,
Μητροπολίτης Ναυπάκτου
3* ΕΠΕ 38, 242tilegrafima.gr