Δεν είναι καλό να θέλει κανείς να αρέσει σε όλους

Loading...


Αββάς Ποιμήν

“Εκείνος που με κάθε τρόπο επιδιώκει τη φιλία των , απομακρύνεται εντελώς από τη φιλία του Θεού. Δεν είναι καλό να θέλει κανείς να αρέσει σε όλους. Γιατί η Γραφή λέει: Αλίμονο σας όταν όλοι οι άνθρωποι σας επαινούν”.