Βρες καιρό να αγαπάς, είναι το προνόμιο του Θεού!

Loading...


ΒΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙ ΣΕΝΑ

Βρες καιρό να εργάζεσαι, είναι το το τίμημα της επιτυχίας.

Βρες καιρό να σκέπτεσαι, είναι ο δρόμος της προόδου.

Βρες καιρό να προσεύχεσαι, είναι η πηγή της δυνάμεως.

Βρες καιρό να διαβάζεις, είναι το μυστικό της σοφίας.

Βρες καιρό να παίζεις, είναι το μυστικό της νιότης.

Βρες καιρό να χαίρεσαι, είναι η μουσική της ψυχής.

Βρες καιρό να αγαπάς, είναι το προνόμιο του Θεού.