Άγιος Τύχων: Γίνεται να υπάρξει ζωή χωρίς τον Θεό;

: Χωρίς το Θεό κάθε είναι καταραμένη καί φτωχή, η θάνατος, η χαρά και η γλυκύτητα πικρία.

Με το Θεό και η δυστυχία είναι ευλογία, η φτώχεια , η αδοξία , η ατιμία τιμή, οι δοκιμασίες γεμάτες παρηγοριά. Χωρίς το Θεό δεν είναι δυνατόν να υπάρξει αληθινή ανάπαυση, ειρήνη και παρηγοριά.