Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης: Ο θαυμαστός πνευματικός πλούτος της Εκκλησίας

Loading...


Τι θαυμαστός πνευματικός πλούτος υπάρχει στην Εκκλησία! Πλούτος πίστεως, ελπίδος και αγάπης.

Πλούτος σοφίας, χάριτος και θαυμάτων.

Πλούτος ευσπλαχνίας, παρηγορίας και ειρήνης. Πλούτος καθάρσεως, αγιασμού και φωτισμού.

Ω, αν όλοι οι άνθρωποι εγνώριζαν αυτόν τον πλούτο και προσέτρεχαν στην Εκκλησία! .