1

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Η σημασία της εξομολόγησης!

Άφησε το σπίτι σου ασκούπιστο, ακάθαρτο, χωρίς αερισμό, για έναν χρόνο!

Δεν θα γίνει αληθινή παράγκα; Και σκέψου τώρα τι έγινε με την ψυχή εκείνου που, όχι για έναν χρόνο, αλλά για είκοσι, σαράντα, εξήντα ή εβδομήντα χρόνια, δεν καθάρισε την ψυχή του με την θεία εξομολόγηση!!!