28 Οκτωβρίου 1940, το μεγάλο θαύμα της Παναγίας

Loading...


Γράφει ο Τίμος Μωραϊτίνης, στο «Έθνος» της 21/11/1940

Και το θαύμα έγινεν. Ένας ύμνος μυ­ριόστομος ανεβαίνει προς τον ολογάλανον ελληνικόν ουρανόν:

“Τη υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια”. Ένας λαός γονυκλινής προσεύχεται και ένας στρατός προχωρεί.

Η συνέχεια εδώΕτικέτες