26 Δεκεμβρίου: Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου

Loading...


Την επόμενη ημέρα από την Γέννηση του Ιησού Χριστού, την Σύναξη της .

 

Απολυτίκιον
Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Ως βρέφος βαστάζουσα, εν ταίς αγκάλαις Αγνή, τον πάντων δεσπόζοντα, σάρκα λαβόντα εκ σού, χαράς ώφθης πρόξενος, όθεν πάσα η κτίσις, ανυμνεί χαρμοσύνως, σήμερον Θεοτόκε, την φρικτήν σου λοχείαν πηγήν γαρ αθανασίας, κόσμω εκύησας.