«Τούτο εστι το σώμά μου… τούτο εστι το αίμά μου…»

Loading...


Στα Τίμια Δώρα δεν έχουμε κρυμμένον τον Χριστό (δεν υποκρύπτεται, δεν ευρίσκεται απλά μέσα, ούτε είναι απλά σύμβολα ο άρτος και ο οίνος αυτού του Σώματος και του αίματος του Χριστού, όπως ισχυρίζονται οι προτεστάντες) και, πολύ περισσότερο, δεν έχουμε απλή μυστική ένωσι της ψυχής του κάθε πιστού μετά του Ιησού Χριστού. Όχι! Θα μπορούσα να φωνάξω χίλιες φορές: όχι!

Η συνέχεια εδώΕτικέτες