Τα Άγια Θεοφάνεια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού

Loading...


Αφού ο Υιός και Λόγος του Θεού ενδύθηκε τον παλαιό Αδάμ, δηλαδή έγινε άνθρωπος και αφού εκτέλεσε όλα τα επιβαλλόμενα από τον ιουδαικό Νόμο, πήγε στον Ιωάννη, για να βαπτισθεί.

Όχι γιατί ο Ίδιος το είχε ανάγκη, αλλά για να ξεπλύνει την ανθρωπίνη φύση από την ντροπή της αμαρτίας του Αδάμ και να ενδύσει την γυμνότητά της με την πρώτη στολή που αστραποβολά την Θεϊκή λάμψη.

Η συνέχεια εδώΕτικέτες