Που φαίνεται η αγαθότητα του Θεού

Loading...


Του αββά Ησαΐα

Η αγαθότητα του Θεού φανερώνεται σε τούτο: 

Οποιαδήποτε ώρα επιστρέψει ο άνθρωπος από τις αμαρτίες του, τον υποδέχεται με χαρά, χωρίς να του λογαριάζει τα προηγούμενα σφάλματά του, όπως είναι γραμμένο για τον άσωτο υιό (Λουκ. 15:11-32). Αυτός άφησε την τροφή των χοίρων, δηλαδή τα σαρκικά του θελήματα, και γύρισε ταπεινωμένος στον πατέρα του. Γι’ αυτό κι εκείνος τον δέχθηκε, προστάζοντας αμέσως να του φορέσουν τη στολή της αγνότητας και τον αρραβώνα της υιοθεσίας, που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα.(πρβλ. Ρωμ. 8:15, 23. Β ́ Κορ. 1:22, 5:5. Εφ. 1:13-14).