Ποτέ να μην λησμονείτε, ότι η επίγεια ζωή μας δόθηκε…

Loading...


Άγιος Λουκάς ο Ιατρός

Ποτέ να μην λησμονείτε, ότι η επίγεια ζωή μας δόθηκε για να προετοιμαστούμε για την Ζωή την Αιώνια και η τύχη μας 

στην Αιώνια Ζωή θα κριθεί απ’ αυτό, πώς ζήσαμε εδώ.

 Ετικέτες