Ο Μέγας Αντώνιος

Loading...


Υπό Δημητρίου Π. Λυκούδη, Θεολόγου – Φιλολόγου, Υπ Δρος Παν/μίου Αθηνών

Είναι στιγμές που ο λόγος μοιάζει φτωχός και απέριττος, αδαήμων και ανακόλουθος.

Η συνέχεια εδώ

 Ετικέτες